fbpx

Na toto sa ma ľudia vždy pýtajú, keď sa rozhodujú pre novú spoločnosť

Pri komunikácii s nespokojnými maklérmi, ktorí hľadajú novú spoločnosť, sa ma ľudia pýtajú najmä na nasledujúce témy a tu sú na ne odpovede:

Organizačná štruktúru a riadenie našej spoločnosti

Organizačne máme plochú štruktúru. V prípade záujmu je možnosť tvorenia vlastného obchodného tímu a byť ľudom ich priamy manažér. Každý pracuje ako samostatný sprostredkovateľ a pri práci využíva pomoc a podporu od spoločnosti.

Dodržiavanie dohôd a existenciu intríg a podrazov

Samotná organizačná štruktúra, firemné nastavenie a poctivosť a serióznosť manažmentu zaručuje dodržiavanie dohôd a vylučuje existenciu intríg a podrazov. Komunikácia prebieha medzi rovnocennými partnermi, na priateľskej báze v atmosfére spolupráce a pomoci. Kolektív sa stále utužuje poriadaním pravidelných a obľúbených teambuildingov :-).

Systém vzdelávania a odborná pomoc v prípade potreby

Vzdelávací systém je výsledkom dlhoročných skúseností. Zahrňuje základné školenie a pokračuje praktickým zapracovaním. V samotnej práci je cítiť silná produktová a metodická podpora, samozrejme nechýbajú aktuálne informácie a novinky a v prípade potreby rôzne nadstavbové školenia a ďalšie vzdelávania. Moje skúsenosti hovoria, že pomoc je väčšia ako očakávate.

Rozsah portfólia

Máme široké produktové portfólio a dobré vzťahy s partnermi. Na slovenskom trhu neexistuje relevantný partner, ktoré produkty by sme nemohli sprostredkovať. Portfólio obsahuje produkty zo všetkých sektoroch finančného sprostredkovania.

Výšku provízií a disciplína ich vyplácania

Provízny systém je postavený ako % zo základu pre výpočet (v prípade úverov je to výška čerpaného úveru, pri poistení je základom výška poistného). Výplata provízií je možná 4x do mesiaca a peniaze sú uhradené priamo na účet. Provízie sú vyplácané vždy načas.

Iné motivácie

Pri danej organizačnej štruktúre poskytujeme pre súťaživých kolegov mnohé iné motivácie, ktoré umožňujú vyššou produkciou zvyšovať si vlastné provízie, prípadne máme prepracovaný systém motivácie kolegov cez doporučenie nových spolupracovníkov.

Možnosť prideľovania klientov od spoločnosti

Spolupracovníkom, ktorí úspešne sprostredkujú prvých klientov, sú preverení a odborne zdatný a majú záujem, prideľujeme kontakty na potenciálnych klientov, ktorých získavame prostredníctvom online marketingu. Každý z nás je na niečo viac špecializovaný a klientov si môžeme v rámci cross-selingu posúvať navzájom medzi sebou.

Sme fajn partia, máme mimoriadne priateľské vzťahy a panuje u nás príjemná atmosféra. Chcete sa k nám pridať?

S nami budete plniť ľuďom sny o bývaní.

Štítky: