fbpx

Hypotekárni špecialisti vs. bankári – osobná skúsenosť

Občas natrafíme na názory klientov alebo ľudí, ktorých stretávame, či je naozaj možné hypotekárnych špecialistov považovať za profesionálov a odborníkov. Preto sme sa rozhodli vniesť do tejto dilemy trochu svetla a faktov. V dnešnom článku by sme Vám radi priblížili prácu nás, hypotekárnych špecialistov v porovnaní s prácou bankových pracovníkov. V čom sme lepší alebo horší ako bankári? Alebo čím sa naša práca odlišuje?

Je mnoho faktorov, ktoré sa dajú porovnávať, mnoho skutočností, ktoré pracujú v prospech bankárov ale aj naopak, v prospech hypošpecialistov. Jedno ale vieme: nie sme lepší ako bankoví pracovníci, ale nie sme ani horší. Najväčšie rozdiely vidíme v tom, čo všetko môžeme priniesť Vám, našim klientom.

1. Odbornosť

Odbornosť bankárov

Čo sa týka odbornosti, sme na rovnakej úrovni. Bankoví pracovníci nemusia mať napríklad vysokoškolské vzdelanie ani vzdelanie ekonomického smeru. Banky do svojich radov prijímajú na pozície hypotekárnych poradcov takých zamestnancov, ktorí chcú a vedia pracovať s ľuďmi, sú flexibilní a schopní učiť sa. Alebo už majú skúsenosti v predaji prípadne z iných bánk. Je ale pravda, že musia prejsť školeniami na vysokej úrovni a až tak môžu pracovať na pobočke.

Odbornosť hypotekárnych špecialistov

Na druhej strane my, hypotekárni makléri, tiež musíme absolvovať zo zákona finančné vzdelávanie pod záštitou NBS a absolvovať skúšky, inak by sme nedostali od samotných bánk možnosť stať sa sprostredkovateľmi.  Navyše medzi hypotekárnymi špecialistami je veľa pôvodných bankových pracovníkov.

2. Istoty a spôsob odmeňovania

Istoty a spôsob odmeňovania bankárov

Kým bankoví pracovníci sú zamestnancami bánk, majú väčšie istoty, čo sa týka finančnej situácie. Väčšia časť ich mzdy je stabilná bez ohľadu na to, koľko obchodov s klientmi uzatvoria. Určite, čím sú šikovnejší, tým viac si môžu zarobiť. Ale bez pravidelného mesačného príjmu neostávajú.

(Ne)istoty hypotekárnych špecialistov

My, hypotekárni špecialisti, sme živnostníci. Tiež nás síce platia banky, ale províziu dostaneme len vtedy, keď obchod s klientom dotiahneme do úspešného konca. Veľa ľudí môže namietať, že naše provízie sú neraz vyššie ako platy bankových pracovníkov, ale často pracujeme aj zadarmo. Pretože nie vždy sa podarí náš obchod dotiahnuť až po reálne čerpanie klientovho úveru. Občas sú žiadosti o úver zamietnuté, inokedy klient nepokračuje k dokončení úvěru a vynaložená práca vyjde nazmar.

Nástrahy odmeňovania hypotekárnych špecialistov

Jednou z nezanedbateľných nástrah, ktoré ohrozujú naše príjmy, sú tzv. stornoprovízie. Stáva sa, že nášho klienta po čase osloví konkurenčný hypotekárny maklér, napríklad jeho známy, a nami sprostredkovaný úver pomôže klientovi prefinancovať do inej banky skôr, ako uplynie lehota, na ktorú sa už stornoprovízia nevzťahuje. Alebo klient sa rozhodne si úver refinancovať sám alebo z iných dôvodov v krátkom čase vyplatí celý úver. A my musíme neraz všetko, čo sme za tento úver zarobili, banke vrátiť.

3. Možnosti riešení Vašej situácie

Možnosti riešení bankárov

Cieľom nášho článku nie je odradiť Vás od návštevy banky a priamo bankového pracovníka. V konečnom dôsledku bankárov potrebujeme  aj my a úzko s nimi spolupracujeme. Pracovník na pobočke banky má pre Vás ale obmedzený počet riešení, čo vyplýva z toho, že zastupuje len tú banku, v ktorej pracuje. A tým pádom Vám môže ponúknuť riešenia a produkty len svojej banky.

Možnosti riešení hypotekárnych špecialistov

Oproti tomu my, hypotekárni špecialisti, máme spoluprácu s veľkým množstvom bánk a vieme, v ktorej banke Vám ako vedia vyjsť pri riešení Vašich potrieb v ústrety. Poznáme produkty všetkých bánk a vieme Vám porovnať jednotlivé ponuky. A práve v tom spočíva naša práca. Sme prostredníkmi medzi Vami a bankami. Našou úlohou je zabezpečiť Vám to najlepšie, čo Vám konkrétne banky vedia dať a keď sa dá, vyjednať aj rôzne zľavy a výnimky. Našou snahou je zároveň bankárom uľahčovať prácu našim profesionálnym prezentovaním služieb a produktu banky, ktorá je pre Vás najvýhodnejšia.

4. Časová flexibilita a dostupnosť hypotekárnych špecialistov a bankárov

Nezanedbateľnou výhodou pre našich klientov je aj naša časová dostupnosť. Kým bankoví pracovníci musia na pobočke sedieť počas svojej predpísanej pracovnej doby, nemajú možnosť byť klientom k dispozícií vždy. Okrem toho majú veľa ďalších povinností a množstvo administratívy, ktoré vôbec s hypotékou nesúvisia. Naopak my sme tu len pre Vás a všetky naše kroky vedú k tomu, aby ste mali čo najlepšiu hypotéku. Keďže sme živnostníci, pracovnú dobu nemáme. Pracujeme vtedy, keď treba a keď to klienti potrebujú.

5. Osobná skúsenosť

Ja ako autor tohto článku a zároveň hypotekárna špecialistka viem, o čom Vám píšem, pretože sama som pracovala v dvoch bankách na pozícií poradcu. Pracovala som s klientmi aj na riešení ich hypoték a pri svojej práci som sa stretávala aj s tými, ktorí sú na našej strane, teda s maklérmi. Preto viem, aké je dôležité nájsť spoločnú reč s každou zo zúčastnených strán. Tak ako naša práca, aj práca bankárov na pobočkách je náročná. Ale každý z nás, ak sme zodpovední, máme svoju práci radi a máme úctu k ľuďom, máme v celom procese kvalitnej služby, ktorú našim klientom chceme poskytnúť, svoje nezastupiteľné miesto.

Čo z toho pre Vás vyplýva?

Z môjho pohľadu na základe predchádzajúcich skúseností (aj) z bánk viem, že naša práca má svoj význam. Oproti práci v banke máme väčšiu slobodu a viac možností uplatňovať pri práci našu flexibilitu a kreativitu. Vo vzťahu k Vám, našim klientom, považujem všetky spomínané aspekty našej práce za záruku toho, že sa Vám oplatí využívať naše služby. Staňte sa našim klientom a uvidíte, že najvhodnejším výberom riešenia Vašej hypotéky máte možnosť ušetriť peniaze, čas i energiu, pretože my nie sme platení za plnenie plánov jednotlivých bánk, ale za Vašu spokojnosť.

Ušetrite 2 891 Eur a 70 hodín svojho času pri vybavovaní hypotéky