fbpx

Hypotéka so založením pozemku

Aj napriek tomu, že hlavnou podmienkou každej hypotéky je založenie nehnuteľnosti určenej na bývanie, čiže bytu alebo rodinného dom, za nehnuteľnosť v tomto zmysle môžeme považovať aj pozemok, aj keď na ňom žiadna budova nestojí. Založenie pozemku na hypotéke ale podlieha niekoľkým prísnym pravidlám, ktoré banky žiadateľom o úver určujú. Základnou požiadavkou na pozemok, ktorý má byť v prospech banky založený, je jeho funkcia – musí byť súčasťou nehnuteľnosti určenej na bývanie.

Založenie pozemku a jeho charakteristika

Na listoch vlastníctva môžeme vidieť rôzne typy pozemkov, ktoré určujú ich charakter. Sú nimi orná pôda, záhrada, zastavané plochy a nádvoria, vinice a pod., a práve z ich pomenovaní je zjavný spôsob ich využitia. V prípade založenia pozemku k hypotéke ako úveru určenému na bývanie je možné založiť rôzne druhy pozemkov, základným predpokladom ale musí byť možnosť postaviť na takom pozemku rodinný dom prípadne rekreačnú chatu alebo záhradný dom. Sú to nehnuteľnosti, ktoré umožňujú užívateľovi celoročné bývanie a majú dostatočne vybudované inžinierske siete.

Typy hypotéky pri rôznych druhoch pozemkov

Aj napriek tomu, že štandardne sa k hypotéke dá založiť len stavebný pozemok, je niekoľko spôsobov, ako toto pravidlo obísť. Ak má byť účelom kúpa pozemku, je možné založiť ho aj v prípade, ak je na liste vlastníctva zapísaný ako napr. orná pôda alebo záhrada, ale obec, ktorej je súčasťou, vydá tzv. územno-plánovaciu informáciu (ÚPI), ktorej obsahom bude vyjadrenie, že na danom pozemku sa počíta s výstavbou rodinných domov. Pri inom účele ako kúpa pozemku resp. výstavba domu banka pozemok ako predmet zabezpečenia akceptovať nebude. V prípade pozemku bez ÚPI vydanej obcou, ktorý nie je stavebným pozemkom, je možné kúpiť ho len za podmienky založenia inej vhodnej nehnuteľnosti.

checklist zdarma: 10 bodov na čo nezabudnúť pri kúpe pozemku na hypotéku

  • Aké nástrahy môže mať pozemok pre financujúcu banku?
  • Ako je to s financovaním následnej stavby domu?

Vyhnite sa možným nástrahám, ktoré nemusia byť na prvý pohľad viditeľné. Odškrtnite si v checkliste dôležité body a zistite, či je pozemok z pohľadu banky v poriadku a hypotéka naň prebehne úspešne.

Pozrite si checklist zdarma

Podmienky založenia pozemku k hypotéke

Banky majú rôzne podmienky, ak chce žiadateľ k hypotéke založiť pozemok. Takmer vo všetkých bankách je možné založiť k hypotéke pozemok, ale za odlišných podmienok. Najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňujú možnosť získať hypotéku so založením pozemku v bankách sú:

  • maximálne LTV – banky sa v prvom rade odlišujú tým, aké maximálne LTV, čiže koľko percent z hodnoty založeného pozemku žiadateľovi poskytnú. Väčšinou je možné dostať až do 80% z jeho hodnoty, ale spravidla je to vtedy, ak žiadateľ zakladá pozemok, ktorý už je charakterizovaný ako stavebný a disponuje aj kompletnými inžinierskymi sieťami. Ak sa jedná o typ pozemku, ktorý nie je stavebný, v takom prípade banky poskytnú nižšie LTV.
  • úroková sadzba – ak banka žiadateľovi schváli hypotéku so založením pozemku, väčšinou mu schváli úrok ako na inej účelovej hypotéke. V prípade pozemku, ktorý nie je už stavebným, ale môže úrokovú sadzbu zvýšiť.
  • účel hypotéky – najviac využívaným účelom hypotéky so založením pozemku je jeho kúpa alebo výstavba rodinného domu. V prípade iných účelov banky ako predmet zabezpečenia žiadny typ pozemku neakceptujú.
  • vlastnosti pozemku – okrem toho, že pozemok, ktorý má byť založený k hypotéke, musí byť stavebný alebo je nutné k nemu doložiť územno-plánovaciu informáciu, o jeho akceptácií pre banky rozhoduje aj existencia inžinierskych sietí, napr. prípojky elektriny, vody, kanalizácia, ale aj vysporiadanie prístupovej cesty.
  • doba splatnosti – ak bude k hypotéke založený stavebný pozemok, na ktorom bude stáť rodinný dom, je možné poskytnúť takú hypotéku na štandardných 30 rokov. Niekedy ale žiadateľ o hypotéku chce založiť pozemok, na ktorom chce postaviť napr. rekreačný objekt, čiže chatu alebo záhradný dom, banky v takom prípade vedia poskytnúť hypotéku so splatnosťou maximálne len 8 rokov.

Zhrnutie

Ako sme už spomenuli, k hypotéke je možné založiť okrem skolaudovaného bytu alebo domu aj pozemok. Treba ale podotknúť, že získanie hypotéky na pozemok alebo s jeho založením predsa len má určité obmedzenia, na ktoré je potrebné sa už vopred pripraviť, zároveň v prípade jeho kúpy hneď na začiatku si u predávajúceho preveriť všetky detaily s pozemkom súvisiace. Samozrejme poznať kompletný stav a oboznámiť sa napríklad hneď aj s listom vlastníctva, pretože nemôžeme zabudnúť aj na prípadné ťarchy a vecné bremená, ktoré na pozemku môžu viaznuť.

a naše odporúčania

Ak ste v štádiu hľadania alebo uvažujete o kúpe pozemku alebo ho už vlastníte a plánujete na ňom postaviť dom, ste na správnej adrese. Vzhľadom k tomu, že kúpa pozemku, jeho založenie a prípadná výstavba domu na ňom formou financovania bankou patria k najnáročnejším typom hypotéky, odporúčame vždy sa už v dostatočnom predstihu poriadne na každý krok pripraviť. Nenechávajte nič na náhodu a dohodnite si stretnutie s našim hypotekárnym špecialistom. Disponujeme skvelým tímom odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami, ktorým záleží na kvalite svojej práce a hlavne na spokojnosti našich klientov. Neváhajte a obráťte sa na nás už dnes.