fbpx

Hypotéka pre vekovú skupinu nad 50 rokov

Hypotéka nie je výsadou len mladých žiadateľov. Aj keď drvivá väčšina žiadateľov o úver na bývanie má menej ako 40 rokov, neznamená to, že hypotéku nemôže získať aj klient, ktorý je starší. Predlžovanie veku odchodu do dôchodku umožňuje bankám financovať aj starších klientov, pretože aj oni musia niekde bývať, potrebujú rekonštruovať svoj dom alebo byt, v ktorom bývajú alebo túžia po rekreačnej nehnuteľnosti, aby si mohli „na staré kolená“ mať kde oddýchnuť. Alebo chcú pomôcť svojim deťom s nižšími príjmami, aby si mohli zaobstarať svoje nové bývanie a idú s nimi do hypotéky ako spoludlžníci.

Najdlhšia doba splatnosti hypotéky pre skôr narodených

Vekovou hranicou, kedy sa niektoré banky v poskytovaní hypoték odlišujú, je vek žiadateľa 50 rokov. Aj napriek tomu, že veľa bánk poskytuje hypotéky so splatnosťou jednotne do 65. roku veku, máme na trhu aj také banky, ktoré vedia klientom poskytnúť hypotéku aj s dlhšou splatnosťou. Niektoré tak robia na výnimku, iné majú v štandardných podmienkach maximálny vek splatnosti úveru 70 rokov, prípadne 72 až 75 rokov. Samozrejme, v týchto prípadoch ide o maximálny vek najstaršieho žiadateľa o úver. V jednej z bánk je dokonca najvyššia doba splatnosti hypotéky závislá od súčasného veku žiadateľa, čiže ak má menej ako 50 rokov, môže dostať hypotéku so splatnosťou do veku 72 rokov, ak má 50 až 55 rokov, jeho maximálna splatnosť je do veku 70 rokov a ak má viac ako 55 rokov, splatnosť jeho hypotéky je najviac 13 rokov, čiže do veku 68 rokov musí mať úver splatený.

e-book zdarma: 10 najdrahších chýb pri vybavovaní hypotéky

  • Zamerajte sa na dôležité body! Vďaka e-booku je dokážete identifikovať
  • Akých 10 chýb môžete urobiť, keď budete vybavovať hypotéku?
  • Koľko Vás môžu stáť peňazí?
  • Ako sa im dá ľahko vyhnúť?

Nielen, že vďaka ebooku budete na hypotéku pripravení, ale určite vám pomôže zorientovať sa v hypotekárnej problematike skôr, než sa stanete jej súčasťou.

Pozrite si e-book zdarma

Doba splatnosti a výška úveru

Aj keď banky vedia poskytnúť hypotéku pre žiadateľov každej vekovej skupiny, klienti s vekom približne 50 a viac rokov sú posudzovaní trochu inak. Banky musia zohľadniť dobu splatnosti a výšku úveru vo vzťahu k ich budúcim príjmom, hlavne budúci predpokladaný dôchodok. Preto klienti, ktorým skončí splatnosť hypotéky po prekročení dôchodkového veku, majú spravidla schvaľovanú nižšiu sumu úveru, aby boli schopní splácať splátky aj po odchode do dôchodku. V takýchto prípadoch samozrejme schválenú výšku hypotéky ovplyvňuje aj vek a príjmy prípadného spoludlžníka.

Rodič ako spoludlžník a doba splatnosti hypotéky

Trochu iná je situácia, ak rodičia sa stávajú spoludlžníkmi svojich detí, ktoré potrebujú hypotéku na kúpu nehnuteľnosti. V prevažnej väčšine bánk je maximálna splatnosť hypotéky do 65. roku veku najstaršieho dlžníka, čiže v tomto prípade rodiča a tu je rodič osožný viac kvôli výške hypotéky, ale doba splatnosti je kratšia. Máme ale aj takú banku, ktorá vie schváliť hypotéku pre mladých žiadateľov napr. na 30 rokov, ak rodičia ako spoludlžníci nemajú viac ako 55 rokov, lebo do konca splatnosti ich spoločnej hypotéky stačí polovica celej doby splatnosti hypotéky hlavného dlžníka. Ak má rodič – spoludlžník 58 rokov, hypotéka pre jeho dieťa môže mať maximálnu splatnosť 24 rokov.

Doba splatnosti spotrebného úveru

Obdobným spôsobom sú nastavené podmienky bánk aj pri splatnosti spotrebných úverov. Keďže splatnosť spotrebných úverov bez založenia nehnuteľnosti je 1 až 8 rokov a v bankách je nutnosť splatiť úvery do 65. roku veku, o spotrebný úver môže klient požiadať najneskôr pred dovŕšením 64. roku. Máme ale banky, ktoré umožňujú konečnú splatnosť spotrebných úverov aj do 70., dokonca až do 74. roku veku. Žiadateľ o spotrebný úver ale musí mať dostatočný príjem vo forme dôchodku, z ktorého mu vyjde splátka úveru. Tu je nutné podotknúť, že banky akceptujú starobný dôchodok ako hlavný príjem žiadateľa.

Príklad: možnosti získania hypotéky pre 60-ročného klienta

60-ročný klient má niekoľko možností, ktoré závisia od viacerých okolností. Maximálna možná splatnosť jeho hypotéky bude záležať od toho, či bude samotný žiadateľ alebo bude mať aj spoludlžníka, napr. manželku alebo družku, tiež či má byť spoludlžníkom na úvere napríklad svojho syna alebo dcéry za účelom zvýšenia bonity a získania vyššej sumy hypotéky. Ak by tento klient žiadal o hypotéku sám, jej maximálna splatnosť by mohla byť 10 rokov, čiže do 70. roku veku v niektorých bankách. Ak by mal mladšieho spoludlžníka (napr. manželka) mladšieho ako on, mohli by spolu dostať hypotéku do 75. roku nášho klienta, čiže až na 15 rokov, ak by bola jeho manželka staršia, maximálna doba splatnosti by bola do jej 75. roku veku. Ak by náš 60-ročný klient mal byť spoludlžníkom na úvere svojich detí za účelom možnosti získať vyšší úver, maximálna doba splatnosti hypotéky by bola vo väčšine bánk 5 až 10 rokov, máme ale banku, kde by mohla dosiahnuť doba splatnosti 16 rokov.

Zhrnutie

Aj napriek tomu, že štandardne banky poskytujú hypotéky s takou splatnosťou, aby boli splatené do 65. roku žiadateľa, stále pribúda počet takých bánk, ktoré zohľadňujú predlžovanie veku odchodu do dôchodku. Odchod do starobného dôchodku súvisí aj s priemerným dožitím obyvateľstva. Tým, že sa dožívame stále vyššieho veku, posúva sa aj odchod do dôchodku, pretože stále pribúdajú ľudia, ktorí sú ešte aj po 60. roku veku zdraví, vitálni a pracovne produktívni. Dokonca existuje veľa profesií, ktoré doslova vyžadujú dlhoročné skúsenosti, napríklad u lekárov, vedcov apod. Banky si teda môžu dovoliť kopírovať tento trend a umožňujú klientom dosplácať úvery aj neskôr ako v 65. roku veku.

…a naše odporúčania

Ak si myslíte, že už nedostanete hypotéku alebo iný typ úveru kvôli veku, nemusíte to byť vždy pravda. Dokonca aj 40-ročný klient môže dostať hypotéku so splatnosťou 30 rokov, čiže nemusí ísť so splátkami na hranicu svojich možností. Aj päťdesiatnikom vieme ponúknuť na výber niekoľko výborných možností financovania bývania alebo získania úveru na výstavbu, rekonštrukciu prípadne na iný účel, ktorý s bývaním vôbec nemusí súhlasiť. Ak potrebujete akýkoľvek typ úveru a chcete čo najviac ušetriť, neváhajte a dohodnite si stretnutie s niektorým z našich odborníkov, ktorí majú s riešením najvýhodnejších foriem financovania dlhoročné skúsenosti.