fbpx

Hypotéka na nehnuteľnosť v zahraničí

Hypotéka, čiže úver na bývanie založený nehnuteľnosťou, sa vyznačuje niekoľkými charakteristickými znakmi a takmer každý krok, ktorý je súčasťou procesu jej vybavenia a neskôr aj jej trvania, podlieha či už priamo alebo nepriamo určitým vopred daným zákonom, nariadeniam a podmienkam. Na realizácií hypotéky sa podieľajú nie len banky, ale aj kataster nehnuteľností, ktorý spravuje evidenciu nehnuteľností a práv s nimi súvisiacich, ale aj notári ako overovatelia pravosti podpisov, znalci, ktorí oceňujú zakladané nehnuteľnosti a podobne. Samotné poskytnutie úveru na bývanie upravuje Občiansky zákonník, Zákon o spotrebiteľských úveroch a nepriamo aj samotný Zákon o bankách.

Hypotéka na kúpu nehnuteľnosti v zahraničí

V súvislosti s podmienkami bánk a s ohľadom na uplatnenie zákonov a právnych úprav, ale hlavne účelom použitia poskytnutých peňazí z úveru, je vo väčšine bánk nemožné požiadať o hypotéku na kúpu alebo výstavbu nehnuteľnosti v zahraničí. Podmienky takmer všetkých bánk pôsobiacich na našom území striktne hovoria, že úverom na bývanie je možné financovať výlučne nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na Slovensku, zároveň aj záložné právo na účely zabezpečenia úveru na bývanie môže byť zriadené len na nehnuteľnosti, ktorá je na území SR. Niektoré banky ale vedia akceptovať ako účel hypotéky kúpu alebo výstavbu nehnuteľnosti aj mimo nášho územia.

Kde mimo Slovenska možno kúpiť byt/dom

Je to možné ale len v krajinách priamo susediacich so Slovenskou republikou, prípadne v bezprostrednej blízkosti hraníc, pretože pohraničné oblasti bývajú štandardne obývané aj občanmi Slovenska. Ako príklad môžeme uviesť obce za hranicami Maďarska alebo Rakúska, kde naši občania buď pracujú alebo sa rozhodli využiť možnosť kúpy lacnejších nehnuteľností v porovnaní s nehnuteľnosťami na Slovensku, hlavne v našom hlavnom meste. Spomínané niektoré banky síce umožňujú ako účel hypotéky predloženie nadobúdacieho dokladu na byt alebo rodinný dom mimo SR, takýto úver ale musí byť založený slovenskou nehnuteľnosťou určenou na bývanie.

Iný kraj – iný mrav

Dôvodom, prečo banky neumožňujú založenie zahraničnej nehnuteľnosti, sú hlavne iné zákony, ale aj možné výkyvy v cenách nehnuteľností súvisiace napríklad aj s existenciou inej meny ako je euro (napríklad v Maďarsku). Z nášho pohľadu je najjednoduchším riešením v prípade záujmu o kúpu nehnuteľnosti v zahraničí bezúčelová hypotéka. Dnes našťastie máme na našom trhu banky, ktoré vedia poskytnúť klientom úver bez dokladovania účelu za podmienok obdobných ako aj pri účelovej hypotéke, či už s ohľadom na jej dobu splatnosti, LTV alebo samotnú úrokovú sadzbu.

Založenie nehnuteľnosti v zahraničí – „výnimka potvrdzujúca pravidlo“

Aj keď naše banky štandardne neumožňujú založenie nehnuteľnosti mimo Slovenska, predsa len medzi nimi jednu nájdeme. Táto banka dokonca klientom dáva možnosť získať hypotéku na kúpu nehnuteľnosti – bytu alebo rodinného domu – mimo nášho územia a zároveň ju vie zobrať aj ako predmet zabezpečenia. Má to ale jeden háčik. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o malú rakúsku banku na Slovensku, umožňuje financovať a založiť nehnuteľnosť len v týchto krajinách.

Cena hypotéky na zahraničnú nehnuteľnosť

Pokiaľ sa jedná o hypotéku na kúpu nehnuteľnosti mimo Slovenska so založením nehnuteľnosti na našom území, klienta tento typ úveru nestojí o nič viac ako keby kupoval nehnuteľnosť u nás. Takisto úroková sadzba i bankové poplatky hypotéky na kúpu nehnuteľnosti v Rakúsku s jej založením v daných krajinách sú rovnaké ako na ostatných hypotékach. S iným typom poplatkov sa ale spája nadobudnutie, zriadenie záložného práva, ocenenie, notárske poplatky a obdobné úkony mimo našej krajiny. Napríklad pri kúpe nehnuteľnosti v Rakúsku kupujúceho vyjdú všetky spomínané poplatky aj na 10 až 15% z kúpnej ceny bytu alebo domu. Preto úver na kúpu nehnuteľnosti mimo Slovenska môže byť výrazne drahší ako u nás hlavne kvôli súvisiacim poplatkom.

Zhrnutie

Aj keď sa väčšinou môžete stretnúť s názorom, že v slovenskej banke hypotéku na kúpu zahraničného bytu alebo domu nedostanete, nie je to celkom tak. Samozrejme, v prvom rade je dôležitá krajina resp. konkrétna lokalita, kde si nehnuteľnosť chcete kúpiť, ale za určitých podmienok je možné financovať kúpu zahraničnej nehnuteľnosti aj u nás. No a ak by išlo kúpu bytu či domu v Rakúsku alebo Českej republike, je možné ju v rámci hypotéky aj založiť.

a naše odporúčania

Ak sa zahrávate s myšlienkou kúpy nehnuteľnosti mimo územia Slovenska, odporúčame vám už vopred zistiť všetky vaše možnosti a podmienky jej financovania formou hypotéky. Aj keď sú vaše možnosti značne obmedzené, predsa len vám naši hypotekárni špecialisti budú vedieť poradiť a pomôcť s riešením hypotéky na kúpu alebo výstavbu bývania v zahraničí. Dohodnite si čo najskôr s nimi stretnutie a pripravte si detailne a už v dostatočnom predstihu každý krok, ktorý vás pri riešení hypotéky na financovanie zahraničnej nehnuteľnosti neminie.