fbpx

Hypotéka na kúpu nehnuteľnosti s exekúciou

Exekútori majú podľa zákona právo zaťažiť nehnuteľnosť dlžníka, ak bol zo strany akéhokoľvek veriteľa daný príkaz na vykonanie exekúcie, čiže vymáhanie dlhu touto formou, pričom na nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom, vznikne záložné právo v prospech exekútora. Jedná sa o jednou z foriem, ako prinútiť dlžníkov splatiť svoje dlhy, inak exekútor môže dať príkaz dražobnej spoločnosti na predaj danej nehnuteľnosti za účelom vyplatenia podlžností, ktoré sú predmetom exekúcie.

Predaj bytu alebo domu s exekúciou

Mnohí ľudia v prípade, že majú dlžoby, ktoré už vymáhajú exekútori, svoje nehnuteľnosti musia predať, pretože by sa mohlo stať, že by o nehnuteľnosť zaťaženú exekúciou aj tak prišli. Ak ju predávajú sami, majú šancu predať ju za lepšiu cenu, ako keby išla do dražby. Predať takýto byt alebo dom nie je jednoduché, ale je to možné a žiaľ, často sa tak aj naozaj deje. Pri predaji nehnuteľnosti, na ktorej viazne ťarcha exekúcie, musí byť v kúpnej zmluve obsiahnuté, že exekúcia existuje a že predajom nehnuteľnosti bude dlžná suma v prospech exekúcie vyplatená. Je to podobný proces, ako keď sa uskutočňuje predaj nehnuteľnosti s hypotékou. Exekútor pritom musí vydať súhlas s predajom zaťaženej nehnuteľnosti s vyčíslením dlžnej sumy.

Kúpa nehnuteľnosti s exekúciou a hypotéka

Keďže na trhu je pomerne dosť nehnuteľností s ťarchou exekúcie, mnohí kupujúci nemajú dostatok peňazí, preto aj oni potrebujú hypotéku. Aj napriek tomu, že banky neradi vidia na nehnuteľnosti, ktorú majú zobrať do zabezpečenia na hypotéke, iné ťarchy, stále existujú možnosti, ak
o sa dostať k úveru na kúpu takej nehnuteľnosti. Najčastejšími možnosťami, ako môžete získať od banky hypotéku na kúpu bytu alebo domu s exekúciou, sú:

1, požiadať o hypotéku so založením inej, vhodnej nehnuteľnosti, pričom po vymazaní všetkých tiarch máte možnosť v banke po čase požiadať o zmenu zabezpečenia, čiže vyňať inú nehnuteľnosť a založiť kúpenú nehnuteľnosť. Tento krok ale môže byť riskantný, pretože neviete vopred, v akej výške sú dlhy predávajúceho a či počas procesu predaja nevznikne nová exekúcia, ktorá znemožní prevod problémovej nehnuteľnosti na vás

2, požiadať o hypotéku rovno so založením nehnuteľnosti, na ktorej je ťarcha exekúcie. Táto forma je pre vás ako kupujúcich bezpečnejšia, pretože banka ako obozretný veriteľ pre vás bude pri procese schvaľovania a nastavenia podmienok vašej hypotéky svojim spôsobom garantom úspešného prevodu exekuovanej nehnuteľnosti na vás ako nového vlastníka

Hypotéka a proces jej vybavenia pri kúpe nehnuteľnosti s exekúciou

Ako som už skôr spomenula, dostať hypotéku na kúpu problémovej nehnuteľnosti naozaj nebude jednoduché. Banky sú opatrné a potrebujú mať istotu, že predaj zo strany zadĺženého predávajúceho bude mať hladký priebeh. Niektoré banky vôbec exekúciu na liste vlastníctva zakladanej nehnuteľnosti neakceptujú, niektoré sú ochotné schváliť hypotéku na kúpu aj takejto nehnuteľnosti, väčšinou ale volia individuálny prístup. Rozhodujúcimi sú hlavne počet exekúcií, ich výška a dôvod. Ak má predávajúci exekúciu z dôvodu napr. nezaplatenej pokuty za nejaký priestupok z minulosti a výška dlhu je podstatne nižšia ako hodnota nehnuteľnosti, je schválenie hypotéky na takú nehnuteľnosť pravdepodobnejšie, ako keď je na liste vlastníctva viac exekúcií napríklad z titulu podlžností v poisťovniach či daňovému úradu podnikateľa.

Základná podmienka schválenia hypotéky

Základnou podmienkou schválenia hypotéky so založením exekuovanej nehnuteľnosti je súhlas exekútora s predajom nehnuteľnosti a jeho prísľub s uvoľnením záložného práva s vyčíslením výšky dlhu súčasného vlastníka ku dňu uhradenia dlžnej časti. Dlžná suma totiž musí byť uhradená priamo bankou na účet exekútora, ktorý sa zároveň zaväzuje, že po pripísaní dlžnej sumy exekúcie vystaví kvitanciu a doručí ju na kataster, ktorý záložné právo exekúcie z listu vlastníctva vymaže. Tým pádom sa stane pre nového vlastníka exekúciou zaťažená nehnuteľnosť opäť bez tiarch s výnimkou novej ťarchy – záložného práva banky.

Zhrnutie

Určite, každý si pri kúpe nového bývania hľadá nehnuteľnosť, ktorá je bezproblémová, vtedy je vybavenie hypotéky oveľa jednoduchšie. Ak ale predsa len budete chcieť kúpiť nehnuteľnosť s ťarchou exekúcie, buďte obzvlášť opatrní. Preto keď si vyberáte nehnuteľnosť, ktorá sa vám páči, pýtajte si od realitnej kancelárie alebo vlastníka list vlastníctva a skontrolujte si, či na ňom nie sú ťarchy, ktoré by mohli znemožniť jej kúpu.

…a naše odporúčania

Ak naozaj o byt alebo dom máte záujem, ešte pred zaplatením rezervačnej zálohy si overte, či je možné vami vybranú nehnuteľnosť financovať formou hypotéky. Nemáte skúsenosti? Neviete ako na to? Aj v takýchto prípadoch sme tu pre vás. Naši hypotekárni špecialisti vám pomôžu urobiť to správne rozhodnutie. Dohodnite si stretnutie s našim odborníkom a neurobte už na začiatku krok vedľa. Záleží nám na vašej spokojnosti a nedopustíme, aby ste prišli o čas, peniaze i duševnú pohodu.