fbpx

Hypotéka bez dokladovania príjmu

Hypotéky resp. úvery so založením nehnuteľnosti sa na Slovensku začali poskytovať v roku 1998 a odvtedy prešli ako bankový produkt nespočetnými zmenami. Hlavnou zásadou ale vždy bolo, aby žiadatelia o tento typ úveru mali k dispozícií vhodnú nehnuteľnosť a dostatočný príjem na splácanie hypotéky. Aj napriek tomu, že v minulosti banky neboli pri posudzovaní schopnosti splácať hypotéku na žiadateľov ani zďaleka také prísne ako dnes, vždy preverovali ich bonitu a príjmy. Klienti museli mať aktuálne stanovenú dostatočnú bonitu, aby mohli hypotéku v banke dostať.

Spôsoby overovania bonity klientov v bankách

Bonitu klienta resp. jeho rating, od ktorého sa odvíja bankou predpokladaná schopnosť splácať úver, banky overujú niekoľkými spôsobmi. Prvým z nich je overenie výšky príjmu v registri Sociálnej poisťovne. Kedysi žiadatelia museli k žiadosti o úver prikladať potvrdenie o príjme, výpisy z účtu, výplatné pásky a podobne. Dnes banky už majú prístup do registra Sociálnej poisťovne, takže vedia príjem žiadateľov overiť jednoduchšie. Potvrdenie o príjme predkladajú už len zamestnanci niektorých ministerstiev, vojaci a policajti. Iným spôsobom zase banky overujú bonitu a príjmy podnikateľov alebo poberateľov akceptovaných dávok. Podnikateľov banky overujú v registri Sociálnej poisťovne, k tomu musia k schváleniu predložiť daňové priznanie, výpisy z účtov a potvrdenie z daňového úradu o zaplatení dane. Žiadatelia, ktorí poberajú rôzne dávky, banke predkladajú potvrdenia z úradov, výpisy z účtu alebo výmery o priznaní dávok.

Rozdielne pojmy – dokladovanie a overovanie príjmov

Keď hovoríme o schopnosti žiadateľa o úver splácať svoje záväzky, stretávame sa s rôznymi termínmi a pojmami. Jedným z najdôležitejších pojmov je dokladovanie resp. overovanie príjmov. Dôležitou skutočnosťou ale je, že tieto dva pojmy nie sú ani trochu podobné. Dokladovanie príjmov v našej terminológií znamená, či žiadateľ má povinnosť banke doložiť svoje príjmy rôznymi potvrdeniami a dokladmi. Overovanie príjmov pri žiadosti o hypotéku alebo iný typ úveru zase znamená, či banka tieto príjmy overuje z rôznych zdrojov a hlavne, či overuje len ich existenciu alebo aj ich výšku.

Úver bez dokladovania príjmu

Keďže majú naši klienti často na nás práve požiadavku na vybavenie hypotéky alebo iného úveru bez dokladovania príjmu, rozhodli sme sa tejto téme venovať viac. Ako to v praxi vlastne vyzerá? Ak sa jedná o žiadateľa, ktorý má príjem zo zamestnania, takmer všetky banky vedia jeho príjem overiť aj bez jeho dokladovania. Tzn. že posudzovanie úverov v bankách u zamestnancov takmer vždy prebieha bez dokladovania príjmov. Úver bez dokladovania príjmu ako produkt ale vo všeobecnosti neexistuje, pretože vždy tu hovoríme o tom, či vôbec a aké doklady musí k svojim príjmom žiadateľ o úver predložiť.

Hypotéka bez overovania príjmu

Ďalším pojmom, s ktorým sa pri svojej práci stretávame, je overovanie príjmov. Banky pri schvaľovaní úverov buď overujú existenciu príjmov ako takú alebo overujú v zmysle svojich postupov aj výšku príjmov účastníkov hypotéky alebo iných typov úverov. Kým vo väčšine prípadov žiadatelia nemusia svoje príjmy dokladovať, banky vždy existenciu príjmov klientov overovať musia. To znamená, že bez ohľadu na typ úverového produktu alebo jeho účel, banky musia poznať zdroj príjmu každého žiadateľa o úver, pričom napr. existenciu príjmov zamestnancov a podnikateľov overujú v registri Sociálnej poisťovne, pretože každý, kto pracuje, musí byť v nej registrovaný.

e-book zdarma: 10 najdrahších chýb pri vybavovaní hypotéky

  • Zamerajte sa na dôležité body! Vďaka e-booku je dokážete identifikovať
  • Akých 10 chýb môžete urobiť, keď budete vybavovať hypotéku?
  • Koľko Vás môžu stáť peňazí?
  • Ako sa im dá ľahko vyhnúť?

Nielen, že vďaka ebooku budete na hypotéku pripravení, ale určite vám pomôže zorientovať sa v hypotekárnej problematike skôr, než sa stanete jej súčasťou.

Pozrite si e-book zdarma

Čo znamená overovanie výšky príjmu

Všetky banky ale sú povinné podľa nariadení NBS pri nových úveroch overovať aj výšku príjmu žiadateľa. Novým úverom je napr. hypotéka na kúpu alebo výstavbu nehnuteľnosti, je ním tiež poskytnutie bezúčelovej hypotéky alebo spotrebného úveru. Niektoré banky ale vedia klientom poskytnúť hypotéku alebo iný úver bez overovania výšky príjmu. Je to v prípadoch čistého refinancovania, kedy klient chce vyplatiť len jeden úver alebo v prípade konsolidácie, čiže zlúčenia viacerých úverov do jedného v niektorých bankách, keď nová splátka je nižšia ako súčet splátok na vyplácaných úveroch. Tiež poznáme banku, ktorá vie poskytnúť hypotéku pre žiadateľa do 50% z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti bez overovania výšky príjmu.

Zhrnutie

Aj napriek tomu, že dnes už nie je také jednoduché získať úver bez overovania výšky príjmu, za určitých podmienok ho niektoré banky umožňujú. Kým výšku príjmov v niektorých prípadoch nie je potrebné preukazovať, ich samotnú existenciu banky musia poznať. Pretože podľa nariadení NBS je možné poskytnúť akýkoľvek úver len takému klientovi, ktorý má preukázateľný príjem dostatočný na splácanie úveru. Dokladovanie príjmov od klientov požadujú banky len v takom prípade, ak nie sú overiteľné priamo v registri Sociálnej poisťovne.

a naše odporúčania

Aj pri téme dokladovania a overovania príjmov sme svedkami toho, že úverová terminológia je bohatá a plná rôznych pojmov, ktoré musíme správne rozlišovať. Ak plánujete novú hypotéku alebo iný typ úveru a neviete, akým spôsobom budete musieť preukazovať banke svoje príjmy, prípadne ak nemáte postačujúce príjmy na jeho získanie, obráťte sa na odborníkov. Dohodnite si stretnutie s našim hypotekárnym špecialistom, ktorý vám presne bude vedieť povedať, na aký typ účelu budete musieť svoje príjmy banke zdokladovať. Využite služby profesionálov a okrem toho, že vám pomôžu s najvýhodnejším financovaním vášho bývania, dajú vám možnosť zorientovať sa aj v spleti rôznych bankových pojmov a výrazov.