fbpx

Existuje rizikové životné poistenie špeciálne pre ženy?

Rizikové životné poistenie slúži na zabezpečenie poisteného a jeho najbližších pre prípad udalostí, ktoré sú súčasťou života a hlavne následkom ktorých môže dôjsť k obmedzeniu príjmov a neschopnosti splácať svoje záväzky. V ponímaní nás, hypotekárnych špecialistov, je tento druh poistenia dôležitým prvkom pre tých, ktorí splácajú hypotéku. Život môže každému z nás priniesť mnoho situácií a udalostí, ktoré nie sú príjemné a hlavne, ich následkom môže dôjsť k zníženiu alebo aj celkovému výpadku príjmov. A keďže dnes sa už „nenosia“ životné poistenia so sporivou zložkou, hovoríme o rizikovom poistení, čiže platby za poistené riziká slúžia výlučne na ich krytie.

V poslednom období sa nás klientky často pýtajú, či existuje rizikové životné poistenie, ktoré by bolo zamerané špeciálne na ženy a pokrylo by ich potreby. 

Ako nastaviť poistenie, aby vyhovovalo ženským potrebám?

V minulosti bolo poistenie pre ženy lacnejšie a krylo rovnaké riziká ako poistenie pre mužov. Tieto rozdiely však v dnešnej dobe už nie sú, nakoľko to bolo považované za diskrimináciu mužského pohlavia. Ak premýšľate nad rizikovým životným poistením, je dôležité porovnať rôzne poistné produkty a pochopiť, aký druh krytia a aké výhody konkrétne poistenie ponúka, nezávisle od vášho pohlavia. Poistenie by malo byť prispôsobené vašim individuálnym potrebám a rizikám. Je vždy dobré to konzultovať so špecialistom, aby ste mohli nájsť najvhodnejšie poistenie pre vašu konkrétnu situáciu.

Ženy by pri rizikovom životnom poistení mali venovať zvýšenú pozornosť pripoisteniu kritických chorôb, pretože majú určité zdravotné riziká a špecifické choroby, ktorým môžu byť vystavené. Pozrime sa na niektoré z chorôb a ochorení, ktoré by ženy mali zvážiť pri pripoistení na kritické choroby:

 1. Rakovina prsníka: Rakovina je veľký strašiakom mnohých žien. Podľa štatistiky OECD a European Observatory on Health Systems and Policies v spolupráci s Európskou komisiou je vedúcim druhom rakoviny u žien rakovina prsníka, následne rakovina hrubého čreva a konečníka a v neposlednom rade rakovina maternice. Keďže je rakovina prsníka jedným z najčastejších typov rakoviny u žien je dôležité zvážiť pripoistenie tohto rizika.  Môže vám poskytnúť finančnú podporu v prípade diagnózy rakoviny prsníka, vrátane nákladov na liečbu, chirurgiu a rehabilitáciu.
 2. Rakovina vaječníkov: Rakovina vaječníkov je ďalším závažným ochorením, ktoré môže postihnúť ženy. Pripoistenie na kritické choroby by mohlo pokryť náklady na chirurgiu, chemoterapiu a ďalšiu liečbu.
 3. Rakovina krčka maternice: Toto ochorenie je spojené s ľudským papilomavírusom (HPV) a môže mať závažné následky. Pripoistenie by mohlo pokryť náklady na liečbu a pravidelné skríningové testy.
 4. Srdcové choroby: Podľa štatistiky spomínanej vyššie spôsobuje ischemická choroba srdca štvrtinu všetkých úmrtí na Slovensku. Srdcové choroby môžu postihnúť ženy v rôznom veku. Rizikové poistenie môže pokryť riziká srdcových chorôb, ako je napríklad infarkt.
 5. Mŕtvica: Mŕtvica je ďalšou závažnou chorobou, ktorá postihuje aj ženy. Pripoistenie vám môže pomôcť získať finančnú pomoc pri rehabilitácii a nákladoch na starostlivosť.

V priemere žijú ženy takmer o sedem rokov dlhšie ako muži: 80,4 roka v porovnaní so 73,5 roka. Aj napriek tomu je dôležité starostlivo preskúmať možnosti pripoistenia na kritické choroby a poradiť sa so svojím špecialistom, aby ste zistili, aké ochorenia sú v poistení zahrnuté a aký druh ochrany najlepšie vyhovuje vašim potrebám a rizikám.

Aké špeciálne riziká si viete v niektorých poisťovniach pripoistiť?

Niektoré poisťovne ponúkajú ženám špeciálne typy rizík, ktoré si môžu pripoistiť.

 • komplikácie spojené s tehotenstvom a pôrodom – akútny cisársky rez, ťažká preeklampsiu, eklampsia, popôrodná depresia a iné problémy
 • narodenie dieťaťa s vrodenou chybou – poistenie kryje spinálnu svalovú atrofiu, Downov syndróm, rázštep pery a podnebia, detskú mozgovú obrnu a iné
 • vážne ženské operácie a ochorenia – problémy, ktoré vznikli v tehotenstve aj po pôrode. Napr. rekonštrukcia jaziev či operácia diastázy, rekonštrukcia jaziev na tvári po úrazoch či po nádoroch aj rekonštrukcia prsníka po mastektómii, operácia panvového dna, endometrióza…
 • kritické ochorenia, balíky špeciálne pre ženy – zahŕňajú typy rakovín, ktoré postihujú výlučne ženy a ich následnú liečbu a prevenciu

Nie všetky poisťovne majú túto možnosť, a preto je dobré sa vopred skontaktovať so špecialistom, ktorý vám pripraví návrh poistnej zmluvy podľa vašich požiadaviek a potrieb.

Životné poistenie poskytuje bezpečie pre rodinu

Dnes už nebýva pravidlom, že muž je jediným živiteľom rodiny. Preto by aj žena mala mať rizikové poistenie nastavé tak, aby bola zabezpečená proti výpadku príjmu, chorobám, úrazom či úmrtiu. Treba myslieť aj na situácie, nad ktorými sa človek bežne nezamýšľa ako napríklad rozvod či úmrtie manžela. Vtedy zostáva starostlivosť o rodinu a domácnosť na ramenách ženy.

Je dôležité zvážiť svoju osobnú situáciu, finančné ciele a potreby, aby ste určili či má pre vás navrhnuté životné poistenie význam. Ženy majú rôzne dôvody na uzatvorenie životného poistenie v závisloti od ich veku a osobných či rodinných okolností. Tu sú niektoré dôvody, prečo by mala žena premýšľať o životnom poistení:

 1. Zabezpečenie rodiny: poistenie môže poskytnúť finančnú ochranu pre vašich blízkych v prípade vašej neočakávanej smrti. Zabezpečíte, aby vaši príbuzní mali dostatok finančných prostriedkov na pokrytie nákladov na život a splácanie záväzkov
 2. Invalidita: toto riziko pokrýva ochranu príjmov v prípade, že utrpíte zranenie alebo ochorenie, ktoré vám znemožní pracovať. Pomáha pokryť náklady na liečbu a náklady na život, ak nie ste schopní pracovať
 3. Vzdelávanie detí: ak by ste si zabezpečili investičné alebo kapitálové životné poistenie, môžete prostriedky z neho použiť na zabezpečenie financovania vysokoškolského vzdelania vašich detí, čím sa znižuje bremeno nákladov na vzdelávanie
 4. Ochrana pred neočakávanými rizikami: Životné poistenie poskytuje ochranu aj v prípade vážnych chorôb alebo úrazov, čo je dôležité pre zabezpečenie vašej finančnej stability
 5. Podnikanie: ak podnikáte, životné poistenie môže byť dôležitou súčasťou plánovania na prípad nečakaného úmrtia, aby sa zabezpečila kontinuita vášho podnikania pre pozostalých
 6. Dedičstvo: výhodou životného poistenia môže byť aj to, že sa vaši pozostalí nemusia spoliehať na dedičské konanie, nakoľko si vy sami určíte akékoľvek oprávnené osoby, ktorým bude v prípade vášho úmrtia poistná suma vyplatená

Naše odporúčania

Je dôležité mať na pamäti, že potreby a ciele týkajúce sa životného poistenia sa môžu líšiť od jednej ženy k druhej, a preto je vhodné ho vždy konzultovať so špecialistom, aby ste si vybrali najvhodnejší druh a výšku poistenia pre vašu konkrétnu situáciu. Vaše individuálne potreby a záväzky hrajú kľúčovú úlohu pri rozhodovaní o životnom poistení. Rizikové životné poistenie treba vnímať ako určitý spôsob zabezpečenia rodiny poisteného a hlavne prostriedkom na ochranu splácania svojich záväzkov. Každý má od tohto poistenia iné očakávania, z nášho pohľadu ale existujú určité základné parametre, ktoré by malo toto poistenie zohľadňovať. Okrem životného poistenia nezabúdajte aj na poistenie domácnosti, majetku či vozidla. Ak chcete mať poistenie ušité na mieru a neplatiť zaň peniaze navyše, kontaktujte našich odborníkov,

Dohodnite si s nami stretnutie a nenechajte udalosti svojho života na náhodu.