fbpx

Čo sa stalo s vkladnými knižkami?

Vkladná knižka bola skoro dve storočia tradičným a pre každého dostupným produktom slúžiacim na sporenie voľných financií. Prvá vkladná knižka na území Slovenska bola vydaná ešte v roku 1841 a pamätajú si ju dokonca ešte aj naši starí rodičia, pretože v minulých časoch ju mal snáď každý. V časoch „socializmu“ bola jediným sporiacom produktom. Bola to malá knižka, ktorá obsahovala jej jedinečné číslo, meno sporiteľa, jeho dátum narodenia, bydlisko a podobne. Bolo možné ju aj zaheslovať a vtedy v nej aj bolo vyznačené, že je na heslo. Prevažnú väčšinu jej strán tvorili kolonky, do ktorých sa zapisovali neskôr ihličkovou tlačiarňou vklady a výbery, ich dátumy a zostatky. Na konci knižky boli stránky na záznamy, kde boli zaznamenávané hlavne zadané výpovede. Klient musel ísť všetky transakcie s vkladnou knižkou realizovať osobne na pobočku banky.

Druhy vkladných knižiek

Vkladné knižky boli s výpovednou lehotou alebo bez nej, podľa toho boli aj úročené. Úroky na vkladných knižkách boli bankou, ktorá ich vydala, garantované a tiež v nej boli evidované. Podľa iného delenia existovali vkladné knižky na meno a anonymné. Anonymné vkladné knižky banky po roku 2000 v súvislosti s legislatívou zrušili, takže všetky museli ostať na meno. Ďalej sa vkladné knižky delili na devízové (kde mali klienti uložené cudzie meny), výherné a detské vkladné knižky, ktoré boli vedené na meno dieťaťa a zväčša mali ďalšie výhody oproti klasickým knižkám.

Postupné rušenie vkladných knižiek po roku 2000

Keďže vkladné knižky sú cennými papiermi, ich vedenie v bankách súviselo s rozsiahlymi činnosťami. Bolo potrebné ich evidovať, archivovať ešte nevydané a už zrušené, „umorovať“ stratené, boli súčasťou povinnej inventarizácie. Keď neskôr začali vznikať bankové systémy, museli sa do nich aplikovať aj vkladné knižky. Okrem toho s príchodom novších technológií ešte stále banky museli mať k dispozícií ihličkové tlačiarne, ktoré bolo treba servisovať, čiže došli k záveru, že v dnešnej dobe digitalizácie začali byť viac na obtiaž ako prínosom pre klientov. Popritom banky začali ponúkať už aj modernejšie metódy sporenia a investovania vo forme sporiacich účtov alebo termínovaných vkladov a v tom čase už prestali plniť svoj účel definitívne, keďže aj samotné výnosy boli na nich oveľa nižšie ako na novších produktoch. Tým pádom už aj samotní klienti o vkladné knižky začali strácať záujem.

Vkladné knižky v roku 2022 a „osud“ existujúcich

Už niekoľko rokov banky postupne od poskytovania vkladných knižiek upúšťajú, na našom trhu ich už väčšina z nich novým klientom ani nevydáva. Musia ale spravovať tie existujúce. V minulých rokoch aj tak ich majiteľov vyzývali na presun svojich prostriedkov do lepšie zhodnocovaných produktov a tak mnohé z nich spontánne zanikli. Väčšina bánk v súčasnosti úplne ruší ich vedenie, momentálne máme na Slovensku už len jednu banku, ktorá stále vklady svojich klientov na nich spravuje. Ale aj ona plánuje tento produkt v budúcnosti úplne zrušiť.

Čo sa stane vkladmi na VK po roku 2025?

Vyvstáva tak otázka: čo sa stane s peniazmi na vkladných knižkách klientov, ktorí si ich neprídu sami zrušiť? Banky majú pre všetkých odpoveď. Do roku 2025 si klienti peniaze musia vybrať, či už vo forme hotovosti alebo ich preinvestujú do iných produktov. Všetci sú zo strany bánk o osude ich knižiek už v predstihu informovaní, takže majú dostatok času na návštevu banky. Banky zrušia klientom bez návštevy pobočky len vkladné knižky s nulovými alebo minimálnymi zostatkami. Majitelia vkladných knižiek ale môžu byť pokojní, ich okamžité zrušenie nehrozí, zároveň nikto o svoje peniaze nepríde.

Zhrnutie

Aj napriek tomu, že aj dnes jedna z našich veľkých bánk eviduje vkladné knižky až 15% svojich klientov, čo je ešte stále pomerne veľa, prichádza jej postupný koniec. Ich správa ako produktu je pre banky drahá a pre klientov už nemá zmysel ju mať. Ako sme už ale spomenuli vyššie, nikto o peniaze na svojich vkladných knižkách nepríde. Je ale dobré sa poobzerať po iných, výhodnejších spôsoboch sporenia, ktoré má určite v každej rodine svoje opodstatnenie.

a naše odporúčania

Ak aj vy ešte stále vlastníte vkladnú knižku alebo uvažujete o akomkoľvek zhodnotení svojich peňazí prípadne pravidelnom sporení, ste u nás na správnom mieste. Okrem hypotekárnych špecialistov máme v tíme našich profesionálov aj odborníkov na investovanie, či už jednorazové alebo pravidelné. Máme kolegov, ktorých zaujímajú peniaze a vedia vám poradiť v oblasti investovania na finančných trhoch. A máme aj takých, ktorí vedia, že v čase inflácie sa oplatí investovať do drahých kovov, predovšetkým do starého dobrého zlata. Chcete vedieť, ako na to? Kontaktujte nás a dohodnite si stretnutie s našimi špecialistami oddelenia finančných služieb. Nám na vašich peniazoch záleží.

Autor: Viera Schleifová