fbpx

Audit životného poistenia – chránia vás vaše zmluvy dostatočne?

Životné poistenie je druh poistenia, ktoré poskytuje finančnú ochranu a istotu jednotlivcovi a jeho rodine v prípade úmrtia alebo vážneho ochorenia. Poistenie je navrhnuté tak, aby pomohlo pokryť vaše finančné potreby v náročných životných situáciách. Kedy uvažovať o audite existujúcich poistných zmlúv?

Existujú rôzne druhy životného poistenia, medzi ktoré patria:

 1. Rizikové životné poistenie: je základným produktom životného poistenia, kde sa stanovuje výška poistnej zmluvy a je vyplácaná v prípade poistnej udalosti
 2. Kapitálové životné poistenie: okrem základného krytia, ktoré má rizikové životné poistenie, obsahuje aj sporiacu časť, ktorá vám môže zabezpečiť financie aj bez poistnej udalosti
 3. Investičné životné poistenie: je tiež sporiace životné poistenie (podobne ako kapitálové), zahŕňa základné krytia, avšak môžete ovplyvňovať to, kam peniaze investujete a koľko z toho získate

Cieľom životného poistenia je pomôcť zabezpečiť finančnú istotu rodiny alebo iných príbuzných v prípade úmrtia poistenej osoby a/alebo poskytnúť možnosť sporiť alebo investovať peniaze na budúce potreby. Pred uzavretím životného poistenia je dôležité poradiť sa so špecialistom na poistenie, aby ste si mohli vybrať najlepší druh a rozsah poistenia pre vaše individuálne potreby a ciele.

Prečo sa zaoberať auditom poistenia?

Ak už máte existujúcu poistnú zmluvu je vhodné z času na čas robiť jej audit – aktualizáciu poistných zmlúv. Pozrime sa na niekoľko dôvodov, prečo by ste mali uvažovať o preskúmaní aktuálnych zmlúv vášho životného poistenia:

 1. Zhodnotenie aktuálnych potrieb: Vaše životné okolnosti sa môžu meniť, a teda sa menia aj vaše potreby v oblasti životného poistenia. Ak napríklad plánujete alebo máte nové finančné záväzky alebo ste sa rozrástli o nového člena rodiny, je pravdepodobne potrebné prispôsobiť vaše poistenie tak, aby pokrývalo aj tieto zmeny.
 2. Preskúmanie existujúcej poistnej zmluvy: Ak už máte poistnú zmluvu, je dobré si ju detailnejšie prejsť so špecialistom, aby ste zistili, či máte nastavené potrebné poistné riziká. Mohlo by sa stať, že existujú lepšie alternatívy, ktoré vám poskytnú rovnakú alebo lepšiu ochranu za nižšie náklady.
 3. Hodnotenie investičných možností: Ak máte životné poistenie s investičnou časťou, je dôležité sledovať výkonnosť vašich investícií (fondov). Môže sa stať, že investičný aspekt vašej poistnej zmluvy nie je dostatočne výhodný alebo sa nevyvíja podľa vašich očakávaní.
 4. Porovnanie ponúk na trhu: Trh so životným poistením sa mení, a objavujú sa stále nové produkty a ponuky. Robiť audit vášho životného poistenia vám umožňuje porovnať rôzne možnosti a zistiť, či existujú lepšie alternatívy s lepšími podmienkami alebo nižšími nákladmi.

Uvedieme niektoré situácie a príklady, kedy by ste mali zvážiť audit životného poistenia:

 • Zmena životných okolností: Ak sa zmenili vaše životné okolnosti, ako napríklad svadba, narodenie dieťaťa, rozvod, kúpa nehnuteľnosti, strata zamestnania alebo iné významné udalosti, mali by ste zvážiť či vaše existujúce poistenie stále postačuje na pokrytie nových potrieb.
 • Novinky na poistnom trhu: Trh s poistením sa mení a neustále sa objavujú nové produkty a ponuky. Ak sú k dispozícii nové a lepšie možnosti s výhodnejšími podmienkami, mali by ste ich zvážiť.
 • Výška poistného: Skontrolujte, akú sumu poistenia máte a či je dostatočná na pokrytie potrieb vašej rodiny. Posúďte, či pravidelné platby poistného, ktoré robíte, sú pre vás stále finančne udržateľné. Môže sa stať, že existujú lepšie alternatívy alebo možnosti s nižšími nákladmi.
 • Aspoň raz za pár rokov: Aj keď nemáte žiadne výrazné zmeny v živote, je dobré sa aspoň raz za pár rokov pozrieť na svoje poistenie a zvážiť, či je stále v súlade s vašimi dlhodobými cieľmi.

Ak máte pochybnosti alebo potrebujete poradiť, nebojte sa konzultovať to so špecialistom. Spolu môžete vyhodnotiť, či vaše životné poistenie stále spĺňa vaše potreby. Po vykonaní auditu zmlúv by ste mali byť schopní vyhodnotiť, či je vaše životné poistenie stále primerané a či by ste mali urobiť zmeny alebo aktualizovať svoje poistenie.