fbpx

Ako zvládnuť splácanie hypotéky pri výpadku príjmov

Vieme, že splácanie hypotéky je neraz náročný záväzok a vyžaduje zodpovedný prístup. Čo ale robiť, ak sa dostanete do situácie, ktorej následkom bude dlhodobejší výpadok príjmov? A tým nemyslíme narodenie dieťaťa, ktoré nikdy nie je prekvapujúcou situáciou a väčšinou je to plánovaná a očakávaná udalosť v živote ľudí. Máme na mysli situácie, kedy s rapídnym poklesom príjmov nepočítate, ale napríklad ochoriete, utrpíte úraz a alebo prídete o prácu. Toto sú situácie, na ktoré sa nedá vopred pripraviť, ale žiaľ, v živote sa stávajú. A odrazu sú vaše mesačné príjmy výrazne nižšie. Ale hypotéku splácať treba. 

Možnosti ako vyviaznuť z nepriaznivej životnej situácie 

Možností, ako sa dostať z neočakávanej situácie bez väčších škôd, je viac. Závisia ale predovšetkým od okolností, ich závažnosti, ako aj predchádzajúcej pripravenosti na to, že sa môže v živote stať aj niečo menej príjemné. Čo môžete urobiť, ak splácate hypotéku a následkom neočakávanej udalosti ste bez „varovania“ prišli o pravidelné príjmy?

1. Siahnuť na úspory

Je skutočne výhodné zadlžiť sa len do takej miery, aby ste aspoň malú časť vašich príjmov vedeli odkladať bokom. A keď máte odrazu menej peňazí na účte, máte rezervu, na ktorú sa môžete v horších časoch spoľahnúť v prípade poklesu príjmov. Dnešná doba nám umožňuje veľa možností, ako si sporiť. Pri krátkodobej tvorbe úspor postačí sporiaci účet v banke, ale ak si chcete sporiť na skoršie splatenie hypotéky alebo získať z úspor viac, je výhodnejšie sporiť si do investičných produktov, ktoré ponúkajú vyššie zhodnotenie. Pri lepšom zhodnotení vašich peňazí môžete mať v prípade poklesu príjmov viac peňazí k dispozícií.

2. Uplatniť si poistné plnenie v poisťovni

Ak ste utrpeli úraz alebo ochoreli a nemohli ste pracovať a tak vám klesli príjmy a zároveň vaša liečba stála ďalšie peniaze, určite sa vám oplatilo mať rizikové poistenie. Pokiaľ sa na vašu konkrétnu situáciu vzťahuje poistné krytie, navštívte vašu poisťovňu a nechajte si vyplatiť plnenie z poistenia. Predsa aj keď ste neverili a nečakali, že sa vám „to“ môže stať, práve na tento účel ste si poistenie úveru uzatvorili.

3. Určiť si priority

Väčšinou sme na tom tak, že za normálnych okolností pracujeme, máme pravidelné mesačné príjmy, splácame svoje záväzky a zvyšné príjmy utrácame. Na stravu, školu, prevádzku auta, cestovanie, oblečenie apod. A niekedy si doprajeme aj viac, ako reálne potrebujeme. Keď vám odrazu a hlavne nečakane poklesnú príjmy, „utiahnite si opasok“ na dobu, pokiaľ sa vaše príjmy opäť nevrátia do normálu. Prišli ste o zamestnanie a bolo vám vyplatené odstupné? Odložte si ho a čerpajte ako z rezervy.

4. Predĺžiť dobu splatnosti hypotéky

Máte možnosť požiadať banku o predĺženie doby splatnosti hypotéky, pričom jej následkom vám môžu aj výraznejšie klesnúť splátky. Zníženie splátky je závislé od toho, koľko času vám ostáva do konca splatnosti a nová doba splatnosti, ktorú ale môže obmedziť váš vek a fakt, do akého veku je práve vo vašej banke nutné hypotéku splatiť. Predĺženie doby splatnosti ale nepatrí práve k najlacnejším riešeniam, pretože čím dlhšie úver splácate, tým viac preplatíte.

5. Komunikovať s bankou o riešení situácie

Ak je vaša situácia až taká zlá, že nemáte z čoho zaplatiť splátky úverov, navštívte svoju banku. Informujte sa, aké máte možnosti vo vašom konkrétnom prípade. Pokiaľ vaše príjmy klesli z príčin, ktoré ste nemali možnosť ovplyvniť, napríklad strata práce alebo choroba, máte možnosť požiadať o odklad splátok. Banky väčšinou umožnia klientom tento odklad na 6 mesiacov, ak doložia dokument, ktorý preukáže ich skutočnú krátkodobú neschopnosť splácať úver. Časť splátky, teda úroky ale aj tak splácať budete musieť. Nebude vás ale naháňať bankové oddelenie vymáhania pohľadávok, banka vám nebude posielať a účtovať vysoké poplatky za upomienky a dá vám čas na vyriešenie vašej nepríjemnej situácie. Tu vás ale musíme upozorniť, že aj odklad splátok je v úverovom registri vedený ako negatívny záznam. 

6. Predať nehnuteľnosť

Neradi spomíname túto alternatívu, ale žiaľ, pokiaľ máte dlhodobo nedostatok peňazí na splácanie hypotéky prípadne iných úverov, je to lepšia možnosť ako vyhlásenie splatnosti úveru (banka od vás bude požadovať okamžité splatenie úveru) a dražby, kedy by dražobná spoločnosť vašu nehnuteľnosť predala hlboko pod cenu a mohlo by sa stať, že z tejto sumy by nebolo možné vyplatiť ani zostatky úverov. Navyše, asi do konca života by ste v žiadnej banke novú hypotéku nedostali. Život je dlhý, na čas môžete ísť bývať k príbuzným alebo do prenájmu a ak sa vaša situácia opäť zlepší, môžete si prostredníctvom hypotéky zabezpečiť nové bývanie.

A ešte jedna rada na záver:

NIKDY sa pred bankou neskrývajte, neutekajte pred problémami, reagujte na prípadné výzvy. Ani jedna banka nemá radosť z toho, ak jej klienti majú problémy. Aj za veľmi nepriaznivých okolností banky hľadajú riešenia, ako svojim klientom v problémoch pomôcť. Musíte byť ale aj vy nápomocní.

 Zhrnutie

Prajeme vám, aby ste sa do situácií, o ktorých sme vyššie písali, nikdy nedostali. Ale ak by predsa len, máte možnosť obrátiť sa aj na nás. Radi vám poradíme, ako sa zachovať, ak sa ocitnete „v úzkych“. Lebo naši skúsení hypotekárni špecialisti a kolegovia z oddelenia finančných služieb, ktorí vám radi pomôžu aj na pôde iných produktov ako úverov, hlavne pri zabezpečení seba i svojich blízkych pred nepríjemnými okolnosťami, aj naďalej ostávajú s vami.