fbpx

Ako správne vybrať nové životné poistenie

Vybrať si vhodné životné poistenie je dôležitý krok vo vašom finančnom plánovaní a ochrane vašich blízkych. Pozrime sa na kroky a kritériá, ktoré vám môžu pomôcť zistiť, či ste si vybrali vhodné životné poistenie:

 1. Preskúmajte svoje potreby: Začnite tým, že si zodpoviete otázky o svojich finančných cieľoch a potrebách. Zistite, aké poistné sumy vám vyhovujú, aby bola vaša rodina zabezpečená v prípade úmrtia alebo vážneho ochorenia. Skúmajte aj iné faktory, ako sú napríklad vaše dlhodobé finančné ciele.
 2. Rozhodnite sa o type poistenia: Rozhodnite sa, o aký typ životného poistenia máte záujem: kapitálové, investičné či rizikové. Každý typ poistenia má svoje vlastné výhody a obmedzenia a váš výber by mal byť zosúladený s vašimi potrebami.
 3. Stanovte si rozpočet: Určte si, koľko môžete mesačne alebo ročne venovať na poistné. Je dôležité, aby poistné bolo pre vás finančne udržateľné a neohrozilo vašu celkovú finančnú stabilitu.
 4. Porovnávajte ponuky rôznych poistných spoločností: Oboznámte sa s ponukami rôznych poisťovní. Zamerajte sa nielen na cenu, ale aj na pokrytie či flexibilitu. V tom vám najlepšie pomôže finančný sprostredkovateľ.
 5. Rozmýšľajte dlhodobo: Životné poistenie by malo byť súčasťou vášho dlhodobého finančného plánovania. Zvážte, ako sa vaše potreby môžu meniť v budúcnosti a vyberte poistenie, ktoré vám umožní prispôsobiť sa týmto zmenám.
 6. Využite finančné poradenstvo: Konzultujte poistenie s profesionálnym finančným špecialistom. Pomôže vám vybrať najvhodnejšie poistenie na základe vašich individuálnych potrieb a požiadaviek.
 7. Čítajte zmluvu pozorne: Pred podpisom zmluvy dôkladne čítajte jej podmienky, vrátane výnimiek a obmedzení. Mali by ste si byť vedomí, čo vaše poistenie pokrýva a za akých okolností vám bude vyplatené poistné plnenie.
 8. Aktualizujte pravidelne svoje poistenie: Vaše životné okolnosti sa môžu meniť, a teda sa menia aj vaše potreby v oblasti životného poistenia. Dbajte na pravidelnú aktualizáciu svojich poistných umlúv, najmä v prípade, že sa vaše životné okolnosti zmenili.

Je dôležité si uvedomiť, že životné poistenie je individuálna záležitosť a čo je vhodné pre jednu osobu, nemusí byť vhodné pre druhú. Je preto vo vašom záujme venovať dostatok času preskúmaniu a zváženiu vašich možností, aby ste si vybrali poistenie, ktoré vám najviac vyhovuje.

Čo by malo pokrývať vhodne zvolené rizikové životné poistenie?

 1. Správne nastavené poistné riziká: Základnou funkciou životného poistenia je poskytovať ochranu v prípade rôznych životných situácii.
 2. Flexibilita: Kvalitné poistenie by malo byť flexibilné a umožňovať vám prispôsobiť ho svojim aktuálnym potrebám a cieľom. Mala by existovať možnosť zmeny poistných súm a rizík. Kvalitné poistenie by vám malo umožniť pridanie doplnkových poistiek, pripoistení ako je poistenie na trvalú invaliditu, poistenie proti kritickým chorobám a podobne.
 3. Vyhovujúca výška poistného: Poistné by malo byť nastavené tak, aby splátka poistného nezaťažovala klientov rozpočet. Mala by existovať určitá rovnováha medzi poistným a poistnou ochranou.
 4. Možnosť odstúpenia od zmluvy: Kvalitné poistenie by malo umožňovať odstúpiť od zmluvy v prípade potreby, bez zbytočných poplatkov alebo ťažkostí.
 5. Profesionálny finančný poradca: Kvalitné poistenie by malo zahŕňať aj možnosť konzultácie s profesionálnym finančným poradcom, ktorý vám pomôže vybrať najvhodnejšiu poistnú zmluvu na základe vašich individuálnych potrieb a cieľov.

Cena základného životného poistenia sa môže veľmi líšiť v závislosti od viacerých faktorov:

 1. Vek a zdravotný stav: Mladší a zdravší jednotlivci majú tendenciu platiť nižšie poistné sadzby. Starší alebo jednotlivci so závažnými zdravotnými problémami zväčša platia vyššie poistné.
 2. Splátka poistného: Čím vyššia je suma poistenia, tým vyššie bude poistné. Suma by mala byť dostatočná na pokrytie všetkých vašich potrieb.
 3. Typ poistenia: Cena sa líši medzi rôznymi typmi životného poistenia. Rizikové životné poistenie býva lacnejšie ako poistenie investičné alebo kapitálové.
 4. Dĺžka poistenia: Kratšia doba platnosti poistnej zmluvy môže mať nižšie poistné, zatiaľ čo dlhodobé poistenie môže byť drahšie.
 5. Rizikové faktory a životný štýl: Ak máte nebezpečné zamestnanie alebo koníčky, ktoré sú spojené s vyšším rizikom úrazu alebo úmrtia (napr. extrémne športy), má to samozrejme vplyv na vaše poistné. Okrem toho na poistné vplýva aj fajčenie či konzumácia alkoholu.
 6. Miesto vášho pobytu: Pri niektorých poistných krytiach je rozdiel vo výške poistného podľa toho, kde žijete.

Presnú sumu poistného nie je možné stanoviť bez analýzy vašich potrieb. Preto je vhodné konzultovať to so špecialistom na poistenie, ktorý vám môže pomôcť určiť najvhodnejšiu poistnú zmluvu na základe vašich individuálnych potrieb a požiadaviek.  Získate tak konkrétnu cenovú ponuku od rôznych poisťovní. Vždy je dôležité porovnať viacero ponúk, aby ste získali najlepšie možné riešenie.

Pre predstavu uvádzame modelový príklad:

Administratívny pracovník vo veku 38 rokov, nefajčiar, nerobí rizikové športy. Zarába 1200€ v čistom. Má hypotéku so zostatkom 100 000€ so splatnosťou 20 rokov. Má poistené iba úmrtie s klesajúcou poistnou sumou (každým rokom klesá poistná suma o jednu dvadsatinu, čo znamená, že v poslednom roku poistenia bude mať nárok na vyplatenie poistenia sumy 5000€), poistné pre takéhoto klienta vychádza cca 21€ mesačne.

Rovnaký klient, ale bez poistenia hypotéky si poistil úmrtie na sumu 100 000€ (nie klesajúcu) na 20 rokov. Poistné platí vo výške 44,81€ mesačne. Ale keďže je v tomto prípade suma konštantná, počas celej doby trvania zostáva výška vyplatenia poistného v prípade úmrtia 100 000€.

Príklad je naozaj len orientačný, nakoľko potreby klientov sú rôzne. Ako sme už písali vyššie, poistenie sa odvíja od mnohých faktorov, a preto je najlepšie obrátiť sa na špecialistu.