fbpx

3. pilier a prečo je výhodné si doňho sporiť

Dôchodkový systém na Slovensku tvoria 3 piliere. Prvým sú povinné odvody do Sociálnej poisťovne, druhým si sporitelia môžu dobrovoľne uzatvoriť zmluvu s ktoroukoľvek dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (DSS), pričom zákonom stanovené % z povinného odvodu Sociálna poisťovňa preposiela za každého zazmluvneného poistenca do vybranej DSS. Sporenie do 2.piliera ja dedičné. Tretím pilierom je sporenie do niektorej z vybraných doplnkových dôchodkových spoločnosti (DDS). Ide o dobrovoľnú formu sporenia na dôchodok, kde si už platia sami sporitelia nad rámec odvodov, okrem vybraných povolaní vykonávajúcich rizikové práce, ktoré majú sporenie do 3.piliera povinné. Sú nimi napríklad tanečníci, hráči na dychové nástroje a pod.

Výhody 3. piliera

Najväčšou výhodou tretieho piliera dôchodkového sporenia je, že väčšinou na túto zmluvu prispieva zamestnancom aj ich zamestnávateľ a to vo výške a spôsobom, ako to majú dohodnuté v kolektívnej zmluve s konkrétnym zamestnávateľom. Pre klientov je to veľmi často využívaný produkt sporenia, pretože je výhodný aj pre samotného zamestnávateľa, nakoľko sú príspevky do 3.piliera za zamestnancov pre firmy nákladovou položkou. Ďalšou výhodou je aj možnosť odpočítania časti príspevkov z daňového základu aj pre samotných sporiteľov, a to až do výšky 180 Eur pre tých, ktorí do 3.piliera vstúpili po 1.1.2014, čiže môžu ročne na dani ušetriť 34,20 Eur.

Proces vytvorenia a spravovania zmluvy k 3. pilieru

3. pilier vzniká spísaním účastníckej zmluvy s konkrétnou klientom vybranou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou. Sporiteľ podpisuje len jednu, vstupnú zmluvu a v prípade zmeny zamestnávateľa zmluvný vzťah pokračuje. Buď aj s príspevkami zamestnávateľa alebo bez nich, v závislosti od toho, či aj nasledujúci zamestnávateľ svojim zamestnancom na 3. pilier prispieva. Vybrané sumy sporenia jednotlivé DSS investujú do ich vlastných príspevkových fondov, pričom prestup medzi jednotlivými fondami v rámci jednej DDS je možný a bezplatný. Klienti vidia vo výpise, ktorý im je zasielaný raz ročne, stav svojho účtu vrátane úspor i ich zhodnotenia. Peniaze nasporené v 3. pilieri sú dedičné a každý sporiteľ sa môže rozhodnúť, komu v prípade úmrtia pripadnú.

Nevýhody sporenia do 3.piliera

Keďže sa jedná o sporenie na dôchodok, jeho likvidita je značne obmedzená. Niektoré DDS umožňujú sporiteľom prvýkrát sa dostať k peniazom už po 10 rokoch od vzniku zmluvy formou výberu, aj to si môžu vybrať len vlastné príspevky. Príspevky zamestnávateľa ostávajú v DDS až do jeho dôchodkového veku. V minulosti boli tieto zmluvy nastavené iným spôsobom a likvidita účtov sporenia bola pre klientov lepšia, ale stratil sa tým význam sporenia na dôchodok. Mnohí si peniaze vyberali každý rok a stále uzatvárali nové zmluvy. Zákon o DDS ale od 1.1.2014 určuje prísnejšie pravidlá sporenia do 3.piliera, čím sa ovplyvnila práve už spomínaná likvidita nasporených peňazí.

Ako zo sporenia v treťom pilieri získať čo najviac?

Na Slovensku máme v súčasnosti 4 doplnkové dôchodkové spoločnosti. Každá z nich má viac príspevkových fondov, preto je pre väčšinu klientov náročné vybrať si ten správny fond resp. ich vhodnú kombináciu. Našim klientom preto odporúčame, aby investovali do pre nich vhodných fondov. Každá DDS má svoje fondy, od dlhopisových po akciové resp.aj indexové, podobne ako pri 2. pilieri, ktoré sú veľmi obľúbené hlavne kvôli ich vysokým výnosom. Je možné zvoliť sporenie aj výberom investovania do kombinácie viacerých fondov, pričom v čase sporenia je možné ich kedykoľvek meniť.

Zhrnutie

Už sme sa venovali témam sporenia aj v predchádzajúcich článkoch, preto možno už viete, že Slováci si stále sporia málo. Nie len na aktuálne potreby, ale aj na budúce a neočakávané výdaje. A o dôchodkovom veku, na ktorý tak neradi myslíme, lebo ho považujeme za príliš vzdialený, ani nehovoriac. Pritom dôchodok môže byť veľmi pekným a obohacujúcim obdobím pre nás i naše okolie. A pri priemernej dĺžke života nášho obyvateľstva môže ísť o obdobie trvajúce celé desaťročia. Preto si myslím, že si zaslúžime prežiť aj poslednú etapu svojho života plnohodnotne a na úrovni. Nie len po mentálnej, ale aj po materiálnej stránke. Aj keď sa hovorí, že peniaze nie sú všetko, pravdou je, že ak nám chýbajú, život si nemôžeme vychutnávať plnými dúškami.

…a naše odporúčania

Ak si chcete sporiť na dôchodok, do 3.piliera sa vám najviac oplatí vstúpiť len za podmienky, že vám do neho bude prispievať aj váš zamestnávateľ. A navyše, čím ste mladší, tým viac si môžete dovoliť podielový fond s vyšším zastúpením akcií a vyšším rizikom. Ktoré fondy sú ale najvhodnejšie pre vás? A oplatí sa vám do 3.piliera vstúpiť, ak v ňom ešte nie ste? A ak áno, čo je pre vás s ohľadom na vlastnosti vášho účtu, vášho veku a príjmov, najvýhodnejšie? Oddelenie finančných služieb, ktoré je aktívnou súčasťou našej spoločnosti, disponuje odborníkmi, ktorí budú poznať odpovede na vaše otázky. Starajte sa nie len o dnešok, ale aj o vašu budúcnosť a dohodnite si stretnutie s našim špecialistom na doplnkové dôchodkové sporenie. Poradí a pomôže vám spravovať vaše financie tak, aby ste nemuseli nikdy strádať.