fbpx

To je dobre, že dôchodkové sporenie už máte

Ale je Vaše dôchodkové sporenie naozaj správne a efektívne? 

  • Využívate všetky možnosti ktoré Vám poskytuje systém druhého a tretieho piliera? 
  • Vysvetlil Vám niekto ako narábať s usporenými prostriedkami tak aby generovali vysoký úrok pre rast? 
  • Máte prehľad o tom, koľko prostriedkov k dôchodku budete mať pri aktuálnom nastavení dôchodkového spoerenia?

Napriek tomu odporúčame kontaktovať nášho špecialistu aby vykonal jednoduchý audit 

  • Starobné dôchodkové sporenie - SDS 
  • Doplnkové dôchodkové sporenie - DDS

Zaujalo Vás dôchodkové sporenie?

Náš špecialista sa postará o komplexný audit Vašej dôchodkovej agendy. Po vykonaní auditu stanoví možné zlepšenia a zefektívnenia voči aktuálnemu stavu. Cieľom bude zabezpečiť Vám čo najkvalitnejšie zázemie pre plnohodnotnú jeseň života. Často sa stretávame so zle nastavenými podmienkami sporenia v pilieroch, čo má za následok veľmi negatívny skok v životnej úrovni pri začiatku čerpania dôchodku.