A NBS ZAVEDIE ÚVEROVÝ STROP PRE ŽIADATEĽA. OBMEDZÍ AJ VÁS?