fbpx

Úver na vysporiadanie bsm, podielového spoluvlastníctva a majetku - najčastejšie po rozvode

Ocitli ste sa v životnej situácii, keď potrebujete vysporiadať majetok a vyzerá to tak, že vyriešenie Vašej situácie sa nezaobíde bez úveru?
Naše hypotekárne centrum je tu na to, aby sme Vám pomohli vyriešiť aj takéto, neraz komplikované a neželané životné situácie. Snažíme sa vždy nájsť vhodné riešenia, aby sme Vám pomohli zvládnuť aj menej príjemné obdobia a aby ste Vy mohli o to skôr vnímať aj tie príjemnejšie aspekty života.

Pozrite si tieto sekcie podľa Vašej situácie: 

e-book: 10 najdrahších chýb pri vybavovaní hypotéky

Čo je vysporiadanie bsm po rozvode manželov

BSM je skratka pre bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Akýkoľvek majetok, ktorý nadobudnú manželia počas trvania manželstva, sa stáva spoločným majetkom. Nepatrí do neho majetok, ktorý manželia nadobudli pred uzavretím manželstva a majetok, ktorý ktorýkoľvek z manželov dostal darom alebo ktorý zdedil. V prípade, že sa manželia rozvedú, je nutné spoločný majetok ako aj spoločné záväzky, rozdeliť. Vysporiadať sa môžu buď vzájomnou dohodou, čo je dobré spísať formou notárskej zápisnice alebo je možné o vysporiadanie požiadať súd, ktorý rozhodne za bývalých manželov sám. Treba tak urobiť do 3 rokov od rozvodu, lebo potom nasleduje už len možnosť vysporiadania majetku súdom, ktorý väčšinou rozhodne podľa toho, kto daný majetok užíva a nehnuteľnosti rozdelí rovnakým dielom.

Vysporiadanie spoločných úverov

Osobitnou kapitolou je vysporiadanie spoločných úverov a hlavne hypotéky, po rozvode. Rozvedení manželia majú viac možností, ako s hypotékou a inými úvermi naložiť:

 • dohodnú sa, že úvery budú splácať obaja spoločne
 • úvery bude splácať iba jeden z manželov - musí ale splniť podmienky banky
 • úvery nebude splácať ani jeden z manželov, jednou z možností je spoločnú nehnuteľnosť, na ktorú mali spoločnú hypotéku predať, vyplatiť zostatok úveru/ov a prípadnú zvyšnú sumu si rozdeliť

Úver na vysporiadanie bsm alebo podielového spoluvlastníctva

Úver na vysporiadanie BSM alebo podielového spoluvlastníctva akýchkoľvek osôb sa vzťahuje vo väčšine prípadov na vysporiadanie spoločných nehnuteľností. A tu prichádza na rad hypotekárny úver. Jedná sa o jeden zo spôsobov nadobudnutia nehnuteľnosti. Nadobúdacou listinou tu nie je kúpna zmluva, ale Dohoda o vysporiadaní BSM alebo podielového spoluvlastníctva.

Často sa vysporiadanie BSM po rozvode rieši kúpou časti nehnuteľnosti, kedy ten z manželov, ktorý ostáva v spoločnej nehnuteľnosti, kúpi od druhého manžela svoj podiel. Správne by ale mal byť tento úver realizovaný účelom vysporiadania BSM. Takýto úver sa rieši obdobne ako hypotéka na kúpu nehnuteľnosti. Namiesto kúpnej zmluvy sa ale v banke predkladá právoplatné Rozhodnutie o rozvode manželstva a Dohoda manželov o vysporiadaní BSM.

Čo je vysporiadanie bsm alebo jeho časti počas trvania manželstva

Manželia si aj za trvania manželstva môžu spoločný majetok z rôznych dôvodov rozdeliť. Môžu si rozdeliť celý majetok, ktorý spadá pod BSM alebo len jeho časť.

Úver na vysporiadanie bsm alebo jeho časti počas trvania manželstva

Banky vedia poskytnúť hypotéku aj na vysporiadanie BSM alebo jeho časti aj počas trvania manželstva. Je nutné spísať zákonom predpísanú notársku zápisnicu o zrušení alebo obmedzení BSM. V prípade úveru na vysporiadanie BSM alebo jeho časti počas trvania manželstva sa pri žiadosti o takýto úver postupuje obdobne ako pri akomkoľvek inom úvere na nadobudnutie nehnuteľnosti, tzn. že žiadateľ musí splniť podmienky príjmu a nehnuteľnosť musí mať dostatočnú hodnotu. Dokladom k účelu hypotéky bude právoplatné Rozhodnutie súdu o zrušení BSM a Dohoda manželov o vysporiadaní BSM.

Čo je vysporiadanie dedičských podielov

Žiaľ, súčasťou kolobehu života je aj smrť človeka. Po smrti každého človeka nasleduje dedičské konanie, ktorého predmetom je zisťovanie existencie jeho majetku a záväzkov. Dedičské konanie na Slovensku zabezpečujú notári.  Pokiaľ tento človek nezanechal závet, jeho dedičmi sa stávajú osoby určené zo zákona. V praxi to funguje tak, že od hodnoty majetku sa odpočítajú prípadné záväzky resp. dlhy a zostávajúci majetok dedia pozostalí. Ak ostane jeden dedič, nie je dôvod podiely vysporiadať.

Ak je dedičov ale viac a nezrieknu sa dedičstva v prospech ktorejkoľvek osoby, a predovšetkým, ak je predmetom dedičstva nehnuteľnosť, neraz prichádza na rad vysporiadanie dedičských podielov. Deje sa tak vtedy, ak napríklad deti zdedia nehnuteľnosť po svojich rodičoch a jeden z nich si chce túto nehnuteľnosť ponechať. Vtedy musí ostatných dedičov "vyplatiť", teda nadobudnúť ich podiely do svojho vlastníctva za odplatu uvedenú v rozhodnutí o dedičstve, ak sa nedohodnú inak.

Úver na vyplatenie dedičského podielu

Ak dedič, ktorý si chce zdedenú nehnuteľnosť ponechať, nemá vlastné finančné prostriedky, má možnosť požiadať o hypotéku na vysporiadanie dedičských podielov. Je možné o ňu požiadať, nakoľko aj v tomto prípade sa jedná o typ úveru na nadobudnutie nehnuteľnosti. Žiadateľ o hypotéku musí spĺňať podmienky banky, teda mať dostatočnú bonitu a nehnuteľnosť na založenie musí byť bankou akceptovateľná a mať požadovanú hodnotu. Dokladom preukazujúcim účel úveru je v tomto prípade právoplatné Osvedčenie o dedičstve alebo právoplatné Uznesenie súdu o dedičstve.

Ako Vám s úverom na vysporiadanie majetku bezplatne pomôžeme?

 • 1
  Náš hypotekárny špecialista zanalyzuje Vašu situáciu, právne vzťahy, potreby a nehnuteľnosť
 • 2
  Navrhneme riešenie úveru, ktoré bude vo Vašej situácii najvhodnejšie
 • 3
  Porovnáme hypotéky všetkých dostupných bánk a vyberieme pre Vás ten najvýhodnejší variant
 • 4
  Ak je možnosť, vybavíme v banke pre Vás výnimku z úrokovej sadzby
 • 5
  Skompletizujeme podklady a žiadosť o úver podáme v banke za Vás
 • 6
  Dohliadneme na včasné schválenie Vášho úveru a uzatvorenie úverovej zmluvy
 • 7
  Staráme sa o Vás aj v priebehu splácania hypotéky, aby Vaša úroková sadzba bola stále najvýhodnejšia na trhu

VÝBER Z VIAC AKO 1000  REFERENCIÍ - ČO HOVORIA KLIENTI O VYUŽITÍ SLUŽIEB:

Moja skusenost s vasou spolocnostou je vysoko pozitivna. Pani Gondorovova je skvely clovek a vysoko kvalifikovany hypotekarny poradca. Spravila pre nas maximum. Neverim ze este niekomu v kosiciach by sa podarilo vybavit to co jej. Velmi sme jej vdacny a budeme ju kazdemu odporucat.
Albert Vaško s manželkou
V prvom rade chceme poďakovať vašej spoločnosti za vyriešenie našej situácie Aj keď bol náš problém od začiatku zložitý a problematický, pani Schleifova sa snažila nájsť najschodnejšie a najlepšie riešenie pre nás. Týmto by sme chceli vyzdvihnúť prácu pani p.Schleifovej , profesionálny a ľudský prístup.
Zlatko Krajčovič
So službami p. Kuruca som bola maximálne spokojná. Hypotéka a všetky prisluchajúce záležitosti boli vybavené v rekordnom čase a podľa mojich očakávaní. Zo strany p. Kuruca mi bol vysvetlený každý dokument. S radosťou som sa o svoje skúsenosti podelila s viacerými kolegami.
Marina Manojlović