fbpx

Hypotéka na vlastné bývanie pre živnostníkov

aj pre Vás nájdeme riešenie

  • Optimalizujete svoje daňové priznanie?
  • Máte vysoké tržby z podnikania?
  • Chcete riešiť bývanie?

Dbajte o to, aby ste ale nemali záporné daňové priznanie. Banky neakceptujú straty v podnikaní. Aj napriek tomu, že chcete ušetriť na daniach a odvodoch, ideálne je, keď máte čo najvyšší základ dane. Štandardný spôsob dokladovania príjmov podnikateľov je (základ dane - daň) /12.

Rôzne banky navyše pristupujú k živnostníkov odlišne a našou prácou je nájsť Vám také riešenie, ktoré Vám financovanie bývania umožní.
Nenaháňajte sa sami po bankách, vyriešte hypotéku jednoduchšie.  

Čo všetko potrebujete pre vybavenie hypotéky?

Ste členom nejakej komory?

Napr.: lekárska, právneho zástupcu, lekárnik, daňový poradca, audítor, notár, exekútor, geodet, autorizovaný architekt, hľa - máte možnosť čerpať úver až do výšky 90% hodnoty nehnuteľnosti za rovnako výhodných podmienok ako bežný klient, ale s výhodou, že banka nebude pri posudzovaní Vašich príjmov vychádzať z daňového priznania, ale z Vašich obratov.

Ste 100%-ný vlastník firmy:

ktorá sa zaoberá:  advokáciu, audítorstvom, daňovým poradenstvom, medicínou,  alebo ste geodet, stavebný inžinier, sprostredkovateľ finančných služieb, sprostredkovateľ predaja nehnuteľností, veterinár a pod.,
budú Vám uznané príjmy z obratu firmy za posledné zdaňovacie obdobie vo výške 30%, delené 12 = mesačný príjem, ktorý Vám banka uzná. V niektorých bankách Vám uznajú príjmy až do 60% z Vašich obratov.

Ste živnostník a máte veľké obraty:

Takmer vo všetkých bankách Vám budú akceptovať 10% z obratu firmy, ktoré vydelené 12 sú mesačným príjmom, ktorý Vám banka uzná.
My Vám ale dokážeme sprostredkovať akceptáciu príjmov vo výške 60% z obratu/12, čo je Váš mesačný príjem a s možnosťou ručenia až do 90% hodnoty nehnuteľnosti.

Ak ste akýkoľvek živnostník, zavolajte nám a spýtajte sa na Vaše možnosti našich hypotekárnych špecialistov.