Hypotéka na vlastné bývanie pre živnostníkov

aj pre Vás nájdeme riešenie

  • Optimalizujete svoje daňové priznanie?
  • Máte vysoké tržby z podnikania?
  • Chcete riešiť bývanie?

Dbajte o to, aby ste ale nemali záporné daňové priznanie. Banky neakceptujú straty v podnikaní. Aj napriek tomu, že chcete ušetriť na daniach a odvodoch, ideálne je, keď máte čo najvyšší základ dane. Štandardný spôsob dokladovania príjmov podnikateľov je (základ dane - daň) /12.

Rôzne banky navyše pristupujú k živnostníkov odlišne a našou prácou je nájsť Vám také riešenie, ktoré Vám financovanie bývania umožní.
Nenaháňajte sa sami po bankách, vyriešte hypotéku jednoduchšie.  

Ušetrite 2 891 Eur a 70 hodín svojho času pri vybavovaní hypotéky

Čo všetko potrebujete pre vybavenie hypotéky?

Ste členom nejakej komory?

Napr.: lekárska, právneho zástupcu, lekárnik, daňový poradca, audítor, notár, exekútor, geodet, autorizovaný architekt, hľa - máte možnosť čerpať úver až do výšky 90% hodnoty nehnuteľnosti za rovnako výhodných podmienok ako bežný klient, ale s výhodou, že banka nebude pri posudzovaní Vašich príjmov vychádzať z daňového priznania, ale z Vašich obratov.

Ste 100%-ný vlastník firmy:

ktorá sa zaoberá:  advokáciu, audítorstvom, daňovým poradenstvom, medicínou,  alebo ste geodet, stavebný inžinier, sprostredkovateľ finančných služieb, sprostredkovateľ predaja nehnuteľností, veterinár a pod.,
budú Vám uznané príjmy z obratu firmy za posledné zdaňovacie obdobie vo výške 30%, delené 12 = mesačný príjem, ktorý Vám banka uzná. V niektorých bankách Vám uznajú príjmy až do 60% z Vašich obratov.

Ste živnostník a máte veľké obraty:

Takmer vo všetkých bankách Vám budú akceptovať 10% z obratu firmy, ktoré vydelené 12 sú mesačným príjmom, ktorý Vám banka uzná.
My Vám ale dokážeme sprostredkovať akceptáciu príjmov vo výške 60% z obratu/12, čo je Váš mesačný príjem a s možnosťou ručenia až do 90% hodnoty nehnuteľnosti.

Ak ste akýkoľvek živnostník, zavolajte nám a spýtajte sa na Vaše možnosti našich hypotekárnych špecialistov.