Ďakujeme za Vašu registráciu

Teraz sme Vám poslali do uvedeného emailu malé prekvapenie, pozrite sa.
Odosilateľom je: Tomáš Míka @ HypoConsulting

  Pokiaľ by Vám email náhodou neprišiel, skúste si pozrieť priečinky ako Nevyžiadaná pošta, Hromadná pošta či Reklamy, može spadnúť aj tam.

Prajem Vám príjemný deň
S pozdravom

Ing. Tomáš Míka
riaditeľ spoločnosti 
Hypo Consulting s.r.o.

Čo by Vás mohlo ďalej zaujímať: