A NBS ZAVEDIE ÚVEROVÝ STROP PRE ŽIADATEĽA. OBMEDZÍ AJ VÁS?

Pravidlá používania našich webstránok

1. Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ web stránok je firma Hypo Consulting, s.r.o.  so sídlom Račianska 62/C, Bratislava, PSČ 831 02,  IČO: 43992978 (ďalej len ,, Prevádzkovateľ ''). Prevádzkovateľ plne rešpektuje dôvernosť Vašich dát, ktorá vypĺňate do formulárov a poskytujete Prevádzkovateľovi. Dáta sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. Používame ich pre komunikáciu s Vami, teda všetky zákaznícke administratívy a tiež na marketingové účely. Tieto dáta sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

2. Na požiadanie Vám Prevádzkovateľ podľa možnosti obratom oznámi, či a aké osobné údaje má o Vás zaznamenané. Ak by aj napriek našim snahám o správnosť údajov a aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme. Ak máte otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na info @ hypoconsulting.sk, kde Vám sme k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale aj v prípade podnetov alebo sťažností. Naši zamestnanci a spolupracovníci sú viazaní mlčanlivosťou.

3. Získavanie a spracovanie osobných údajov
Keď navštívite naše webové stránky, zaznamenajú naše webové servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite, ako aj dátum a dĺžku návštevy. Osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie, vyplnením vstupných formulárov na webe, ankiet a pod. Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov. Naši spolupracovníci, agentúry a obchodníci sú z našej strany viazaní diskrétnosťou.

4. Možnosť odhlásenia
Chceme Vaše údaje použiť na to, aby sme Vás mohli informovať o našich produktoch a službách, prípadne zistiť váš názor na ne. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Ak by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého emailu.

5. Súhlas so spracovaním osobných údajov
Vyplnením dotazového, kontaktného, registračného či iného vstupného formulára na web stránkach používateľ web stránok súhlasí so zaradením ním vyplnených osobných údajov do databázy Prevádzkovateľa a s ich následným spracovaním pre marketingové účely a obchodné oznámenia prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351 / 2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, a to na obdobie do odvolania súhlasu. Zároveň užívateľ web stránok udeľuje súhlas s tým, aby mu Prevádzkovateľ zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

6. Cookies
Prevádzkovateľ používa cookies na to, aby som mohol sledovať preferencie návštevníkov webu a podľa toho optimálne vytváral a upravoval webové stránky. Cookies sú malé "súbory", ktoré sa uložia na Váš pevný disk. To vedie k uľahčenie navigácie a vysokú mieru užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa len cookie na Vašom počítači.
Používanie cookies môžete deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači.